Rouw en verlies bij jongeren

Jongeren zitten letterlijk tussen kinderen en volwassenen in: ze zijn zich aan het ontwikkelen van kind tot volwassene. Ze zitten in de puberteit of zijn bezig zelfstandig te worden. Het is een leeftijdsfase waarin veel in beweging is.

Een jongere rouwt niet meer als een kind, maar ook nog niet als een volwassene. De gevoelens zijn vaak verwarrend, en het is niet gemakkelijk met leeftijdgenoten hierover te praten. Die zullen het meestal niet herkennen, en bovendien wil een jongere geen speciale aandacht van de omgeving ontvangen, niet ‘anders zijn’. Maar tegelijkertijd heeft een rouwende jongere ook wél behoefte aan die aandacht. Jongeren in rouw kunnen zich ontredderd voelen of opstandig. Ze kunnen zich terugtrekken in zichzelf en geen bemoeienis van anderen accepteren. Ook spijbelen en risicovol gedrag kunnen vormen van rouw zijn. Wanneer jongeren een ouder verliezen, voelen ze zich vaak te verantwoordelijk in het gezin.

Herken jij dit? Zit jij in een verliessituatie? 

Je wordt geholpen om meer grip en inzicht te krijgen op wat er speelt en wat er nodig is om verder te kunnen. Ik help je een manier te vinden om concrete stappen te zetten in het (her)vinden van veerkracht rekening houdend met je leeftijd, gezinsdynamiek en wensen.

De begeleiding:

Allereerst vind er een intake gesprek plaats. Tijdens dit gesprek kan je je verhaal kwijt en vragen stellen. Daarna stellen we de hulpvraag vast en spreken we elkaars verwachtingen uit en gaan we samen aan de slag.

Het coachen kan in de praktijk plaatsvinden/buiten (wandelcoaching) of Zoom/Skype

 Je blijft zelf de eigenaar van dit proces, ik loop mee.

Zie ook trajectinfomatie.