Praktijk/ Traject informatie

Traject informatie:

In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat er een soort tweedeling is ontstaan in mijn manier manier van werken. Vandaar dat ik vanaf 2019 ook 2 trajecten ga aanbieden naast coaching per sessie.

Kort traject: 

Duur 5 sessies. Voor veel situaties en personen werkt een samenwerking die kort en krachtig is. Vaak zijn dat op zichzelf staande hulpvragen.

Kosten 400 euro inclusief BTW.

Intensief traject:

Duur 9 sessies. Sommige vragen behoeven meer aandacht en tijd. Vaak hebben ze te maken met rouw en verliessituaties en/of vragen/situaties die al heel lang spelen. B.v. ziekte (kanker) in het gezin, scheiding en overlijden van dierbare.  Of vragen waar het hele gezin een rol in speelt en soms met elkaar of soms individueel aandacht behoeven.

Kosten 728 euro inclusief BTW

Samenwerkingspartners:

Coachbureau vanaandacht: Voor de werkgever die wil zorgen voor zijn/haar medewerker als privé werk raakt.http://www.vanaandacht.nl

Kindercoachgilde: Register voor kindercoaches die op professionele wijze hun vak uitoefenen en die zich vergewissen van professionele groei en ontwikkeling.http://www.kindercoachgilde.nl

Adiona: Beroepsorganisatie voor kindercoaches. http://www.adiona.nl

Gaandeweg: http://www.gaandeweguitvaarteducatie.nl

Ellen Aalpoel: http://www.zwangerfitbevallingscoach.nl   http://www.whacademy.nl

Touching Child Care:  onderlinge kindermassage voor professionals  http://www.touchingchildcare.nl

Happy Kids Massage: http://www.happykidsmassage.nl

Aangesloten bij Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost.

logo-adiona                            logo-zorgkaart4kids