Praktijk/Traject informatie

TRAJECTINFORMATIE:

Kort traject: 

Duur 5 sessies. Voor veel situaties en personen werkt een samenwerking die kort en krachtig is. Vaak zijn dat op zichzelf staande hulpvragen.

Kosten 415 euro inclusief BTW.

Intensief traject:

Duur 9 sessies. Sommige vragen behoeven meer aandacht en tijd. Vaak hebben ze te maken met rouw en verliessituaties en/of vragen/situaties die al heel lang spelen. Of vragen waar het hele gezin een rol in speelt en soms met elkaar of soms individueel aandacht behoeven.

Kosten 750 euro inclusief BTW

SAMENWERKINGSPARTNERS:

Mede eigenaar coachbureau vanaandacht: Voor de werkgever die wil zorgen voor zijn/haar medewerker als privé werk raakt.http://www.vanaandacht.nl

Mentor bij Kindercoachgilde: Register voor kindercoaches die op professionele wijze hun vak uitoefenen en die zich vergewissen van professionele groei en ontwikkeling.http://www.kindercoachgilde.nl

Ustudy: International Education Consultancy. Als coach en moeder van een dochter die 5 jaar in USA heeft gestudeerd, gehockeyed en gewerkt help ik ouders en studenten die gelieerd zijn aan Ustudy. Men kan bij mij terecht over vragen op het sociaal emotionele vlak.

Docent bij Gaandeweg: http://www.gaandeweguitvaarteducatie.nl

Docent bij Whomen’s health Academy:  http://www.whacademy.nl

Trainer methodiek POPtalkhttp://www.poptalk.nl

Trainer methodiek  Happy Kids Massage: http://www.happykidsmassage.nl

AANGESLOTEN BIJ:

CRBKO– In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost. https://www.niknoordoost.nl/   Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg stelt zich ten doel om de kinderpalliatieve zorg te verbeteren en structureel en duurzaam in te bedden in het Nederlandse zorgsysteem. Het goed organiseren en verbeteren van de kinderpalliatieve zorg vraagt dat alle betrokkenen de handen ineen slaan! In de zorg voor kind en gezin betekent dit onder meer een nauwe samenwerking tussen en afstemming met álle betrokken (zorg)professionals uit de 1e, 2e en 3e lijn. Het Kenniscentrum heeft de afgelopen jaren samen met het werkveld deze ontwikkeling geïnitieerd en geïmplementeerd. Samen met de Kinder Comfort Teams in de academische ziekenhuizen en de NIK wordt de onderlinge samenwerking en afstemming bevorderd en gefaciliteerd.

Palliatief netwerk Salland: https://netwerkpalliatievezorg.nl/salland

Adiona: Beroepsorganisatie voor kindercoaches. http://www.adiona.nl

logo-adiona