Traject/praktijk informatie

TRAJECTINFORMATIE:

Om jullie op maat te kunnen helpen, werken we in trajecten. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen welk traject het beste past bij jullie situatie. We kijken bij wie en waar de hulpvraag ligt, wat er aan de hand is en waar men behoefte aan heeft. Mocht er nog 1 sessie extra nodig zijn dan is dat mogelijk.

Basis verandertraject: 

Voor veel situaties en personen werkt een samenwerking die kort en krachtig is. Vaak zijn dat op zichzelf staande hulpvragen.

Mocht er na het eindgesprek meer nodig zijn dan kunnen we dat natuurlijk bespreken.

Kosten 540 euro inclusief BTW.

Uitgebreid verandertraject:

Sommige vragen behoeven meer aandacht en tijd. Vaak hebben ze te maken met rouw en verliessituaties en/of vragen/situaties die al heel lang spelen. Of vragen waar het hele gezin een rol in speelt en soms met elkaar of soms individueel aandacht behoeven.

Mocht er na het eindgesprek meer nodig zijn dan kunnen we dat natuurlijk bespreken.

Kosten 900 euro inclusief BTW.

SAMENWERKINGSPARTNERS:

Mede eigenaar coachbureau vanaandacht: Voor de werkgever die wil zorgen voor zijn/haar medewerker als privé werk raakt.http://www.vanaandacht.nl

Ustudy: International Education Consultancy. Als coach en moeder van een dochter die 5 jaar in USA heeft gestudeerd, gehockeyed en gewerkt help ik ouders en studenten die gelieerd zijn aan Ustudy. Men kan bij mij terecht over vragen op het sociaal emotionele vlak.

Gaandeweg: http://www.gaandeweguitvaarteducatie.nl

Whomen’s health Academy:  http://www.whacademy.nl

Cancer Talk: Training Cancer Talk

POPtalk rouw&verlieshttp://www.poptalk.nl

Happy Kids Massage: http://www.happykidsmassage.nl

AANGESLOTEN BIJ:

CRBKO– In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost. https://www.niknoordoost.nl/   Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg stelt zich ten doel om de kinderpalliatieve zorg te verbeteren en structureel en duurzaam in te bedden in het Nederlandse zorgsysteem. Het goed organiseren en verbeteren van de kinderpalliatieve zorg vraagt dat alle betrokkenen de handen ineen slaan! In de zorg voor kind en gezin betekent dit onder meer een nauwe samenwerking tussen en afstemming met álle betrokken (zorg)professionals uit de 1e, 2e en 3e lijn. Het Kenniscentrum heeft de afgelopen jaren samen met het werkveld deze ontwikkeling geïnitieerd en geïmplementeerd. Samen met de Kinder Comfort Teams in de academische ziekenhuizen en de NIK wordt de onderlinge samenwerking en afstemming bevorderd en gefaciliteerd.

Ferm:  https://www.ferm-s3h.nl/ Ik verzorg maatwerktrajecten voor de Plusvoorziening Ferm op het gebied van rouw en verlies.

Palliatief netwerk Salland: https://palliaweb.nl/netwerk-salland

Adiona: Beroepsorganisatie voor kindercoaches. http://www.adiona.nl

logo-adiona