Traject/praktijk informatie

TRAJECTINFORMATIE:

Om jullie op maat te kunnen helpen, werken we in trajecten. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen welk traject het beste past bij jullie situatie. We kijken bij wie en waar de hulpvraag ligt, wat er aan de hand is en waar men behoefte aan heeft. Mocht er nog 1 sessie extra nodig zijn dan is dat mogelijk.

Kort traject: 

Voor veel situaties en personen werkt een samenwerking die kort en krachtig is. Vaak zijn dat op zichzelf staande hulpvragen.

Mocht er na het eindgesprek meer nodig zijn dan kunnen we dat natuurlijk bespreken.

Kosten 540 euro inclusief BTW.

Lang traject:

Sommige vragen behoeven meer aandacht en tijd. Vaak hebben ze te maken met rouw en verliessituaties en/of vragen/situaties die al heel lang spelen. Of vragen waar het hele gezin een rol in speelt en soms met elkaar of soms individueel aandacht behoeven.

Mocht er na het eindgesprek meer nodig zijn dan kunnen we dat natuurlijk bespreken.

Kosten 900 euro inclusief BTW.

SAMENWERKINGSPARTNERS:

Mede eigenaar coachbureau vanaandacht: Voor de werkgever die wil zorgen voor zijn/haar medewerker als privé werk raakt.http://www.vanaandacht.nl

Ustudy: International Education Consultancy. Als coach en moeder van een dochter die 5 jaar in USA heeft gestudeerd, gehockeyed en gewerkt help ik ouders en studenten die gelieerd zijn aan Ustudy. Men kan bij mij terecht over vragen op het sociaal emotionele vlak.

Trainer bij:

Happy Kids Massage: http://www.happykidsmassage.nl

AANGESLOTEN BIJ:

CRBKO– In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost-Zuidoost. https://www.niknoordoost.nl/  

Begeleiding thuis bij levensvragen. Als je hoort dat je kind, broer of zus een ongeneeslijke ziekte/aandoening heeft, is er onzekerheid over het nu en straks. Je hebt vragen als: Hoe ondersteun ik mijn kinderen in dit proces? Wat is belangrijk voor ons? Hoe neem ik straks afscheid? Een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider begeleid je en denkt met je mee over allerlei vragen over het leven, ziek zijn en de dood. Ook als de dood nog jaren op zich laat wachten. Deze professionals zijn gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen met een ziek kind. Ook begeleiden zij kinderen die een (ernstig) zieke ouder hebben.

Het ministerie van VWS heeft een subsidie beschikbaar gesteld om gezinnen financieel te ondersteunen als zij gebruik willen maken van deze professionals. Dit kan tijdens het ziekteproces, maar ook na het overlijden. Ook kan een beroep worden gedaan op de impuls wanneer kinderen van ernstig zieke of overleden ouders hulp nodig hebben van een rouw & verliesbegeleider.

Ferm:  https://www.ferm-s3h.nl/ Ik verzorg maatwerktrajecten voor de Plusvoorziening Ferm op het gebied van rouw en verlies.

Palliatief netwerk Salland: https://palliaweb.nl/netwerk-salland

Adiona: Beroepsorganisatie voor kindercoaches. http://www.adiona.nl

logo-adiona