Training onderlinge kindermassage voor professionals

Deze training is gericht op leerkrachten in het speciaal of regulier basisonderwijs, pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, kindercoaches en andere professionals die met kinderen werken.

De training wordt verzorgd door trainer (Caroline Muller) opgeleid en mede ontwikkelaar Touching Child Care .

Touching Child Care maakt met haar methodiek gebruik van de aanraking om kinderen bewust te maken van hun sociaal adequaat gedrag. Door begeleide, veilig gestuurde onderlinge kindermassage leren zij elkaar op een andere manier kennen en waarderen. Verschillende aspecten spelen hierbij een rol. Enerzijds is dat het puur fysiologische fenomeen, dat aanraken in de hersenen een signaal teweeg brengt tot de productie van onder meer serotonine en oxytocine. Deze stoffen geven een gevoel van rust, tevredenheid en stabiliteit. Anderzijds leren kinderen door praktische oefeningen de grenzen van de ander te respecteren en hun eigen grenzen aan te geven. Onderlinge kindermassage levert direct positieve ervaringen op.

Na afronding van de studiedag kun je de methodiek direct toepassen in je groep/coachee. Je ontvangt een certificaat om op je eigen school , kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of praktijk de methodiek Touching Child Care te kunnen toepassen. Je krijgt tevens de beschikking over de lesmaterialen die de methode ondersteunen. Het certificaat heeft als doel kwaliteit van de uitvoering en de lessenreeks te waarborgen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat je anderen gaat opleiden.

Inhoud van de workshop:

1. de wetenschap achter massagetherapie
2. pedagogische achtergronden.

Daarnaast gaan we praktisch bezig met:

Duur:  6 uur

Kosten:

De kosten per deelnemer bedragen € 225,-. Dit is inclusief instructie map (€ 79,95) , hand outs,  lunch en coaching per e mail.

Mocht je met je team inschrijven dan kan er een training op maat aangereikt worden.

Voor informatie en/of aanmelden : info@carolinemuller.nl