Advies en begeleiding bij Rouw & Verlies op scholen/instellingen/bedrijven

Scholen/pedagogische instellingen.

De kindertijd is het ‘koninkrijk waar niemand sterft’, het uitgangspunt voor vele mensen. Een mooie startgedachte, maar helaas niet voor elk kind de werkelijkheid.

Kinderen worden graag beschermd tegen ongeluk en verdriet maar er kan geen wereld voor hen gecreëerd worden waarin die ervaringen achterwege blijven. Ook kinderen krijgen te maken met afscheid en daardoor verdriet, eenzaamheid, onbegrip, boosheid, vragen, enzovoort. En hoe reageren kinderen daarop, hoe gaan zij er mee om, wat hebben zij nodig?

Ook scholen krijgen te maken met ziekte of overlijden van een leerling, leerkracht of ouder(s) van leerlingen. Dit betekent dat er voor iedereen gepaste ondersteuning geboden mag worden.

Ik bied begeleiding en geef workshops aan:

Bedrijven: ‘Rouw en verlies op de werkvloer’.

Je medewerker komt aan je bureau met een privé of werk kwestie waarvan je niet zeker weet wat jouw rol kan zijn. Een helpende hand, een schouder, het proces begeleiden of achterover leunen? Fijn dan dat je hier geland bent. Dit betekent dat je deze medewerker een warm hart toedraagt.

Bij verlies van dierbaren en gezondheid(gespecialiseerd in coaching rondom kanker), wij noemen dat ingrijpende levensgebeurtenissen, vragen zorg, herstel en door kunnen gaan met het leven veel aandacht van je medewerker. Maar ook van jou als werkgever, het team en de naasten.

Langdurig verzuim is een grote kostenpost voor bedrijven. Er is dan ook zeker ‘winst’ te behalen door goede begeleiding en aandacht voor medewerkers in een rouwproces.

Ik bied begeleiding en geef workshops aan:

Daarnaast geef ik ook trainingen/lezingen op het gebied van Rouw & Verlies. Met als specialisatie Kanker in het gezin.

Bijvoorbeeld een teamdag.