Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Praktijk Caroline Muller

Algemeen

  1. Als coach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
  2. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.
  3. Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona (Beroepsorganisatie voor kindercoaches) kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van deze stichting.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. U kunt de situatie met haar bespreken en met haar de weg bepalen die u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Contactgegevens klachtenfunctionaris mevrouw L. de Boon

Telefoon: 06-48445538  /  Mailadres: bemiddeling@quasir.nl