Rouw en verlies volwassenen.

Als je geraakt bent door een heftige levensgebeurtenis, ben je niet (alleen) fysiek getroffen. Ook een gevoel van kwetsbaarheid of verloren zingeving, speelt daarbij een grote rol; het is dan ook meer dan logisch dat dit impact heeft op je dagelijks leven binnen het gezin, je familie, vrienden- of werkomgeving. Gebeurtenissen die ertoe leiden dat zorgvuldig opgebouwd evenwicht tussen leven en werken tijdelijk of definitief wordt verstoord.

Rouw is een normale reactie op een verlieservaring. Rouwen doen we niet alleen bij het overlijden van een dierbare; je kunt ook rouwen om het verlies van je gezondheid, relatie, baan. Rouw kan zelfs gaan over iets dat er nooit geweest is, zoals gebrek aan liefde, het niet kunnen krijgen van kinderen of geen toekomstperspectief zien.

Herken jij dit? Zit jij in een verliessituatie?

Ik help je om meer grip en inzicht te krijgen op wat er speelt en wat er nodig is om verder te kunnen, (her)vinden van veerkracht rekening houdend met leeftijd, gezinsdynamiek en wensen.

In de praktijk, aan huis of buiten. Door middel van onder andere wandel-coaching, lichaamsgerichte ondersteuning (Access BarsĀ©) , psychosociale ondersteuning of beeldtaal. Daar waar behoefte aan is.