Kindercoaching

De kindertijd is het ‘koninkrijk waar niemand sterft’,
het uitgangspunt voor vele mensen. Een mooie startgedachte, maar helaas niet voor elk kind de werkelijkheid.

Kinderen worden graag beschermd tegen ongeluk en verdriet maar er kan geen wereld voor hen gecreëerd worden waarin die ervaringen achterwege blijven.

Ook kinderen krijgen te maken met afscheid en daardoor verdriet, eenzaamheid, onbegrip, boosheid, vragen, enzovoort. En hoe reageren kinderen daarop, hoe gaan zij er mee om, wat hebben zij nodig?

Herken je dit?

Je wordt geholpen om meer grip en inzicht te krijgen op wat er speelt en wat er nodig is om verder te kunnen. Ik help je een manier te vinden om concrete stappen te zetten in het (her)vinden van veerkracht rekening houdend met leeftijd, gezinsdynamiek en wensen.

Word je als gezin of volwassene getroffen door een heftige levensgebeurtenis, dan verwijs ik door naar coach bureau Vanaandacht! zie homepage Home

De begeleiding:

Allereerst vind er een intake gesprek plaats. Tijdens dit gesprek kan je je verhaal kwijt en vragen stellen. Daarna stellen we de hulpvraag vast en spreken we elkaars verwachtingen uit en gaan we samen aan de slag.

(Voor rouw en verlies bij jongeren zie Rouw en verlies bij jongeren)