Rouw en verlies bij kinderen

De kindertijd is het ‘koninkrijk waar niemand sterft’,
het uitgangspunt voor vele mensen. Een mooie startgedachte, maar helaas niet voor elk kind de werkelijkheid.

Kinderen worden graag beschermd tegen ongeluk en verdriet maar er kan geen wereld voor hen gecreëerd worden waarin die ervaringen achterwege blijven.

Ook kinderen krijgen te maken met afscheid en daardoor verdriet, eenzaamheid, onbegrip, boosheid, vragen, enzovoort. En hoe reageren kinderen daarop, hoe gaan zij er mee om, wat hebben zij nodig?

Herken jij dit? Zit jij in een verliessituatie? 

Je wordt geholpen om meer grip en inzicht te krijgen op wat er speelt en wat er nodig is om verder te kunnen. Ik help je een manier te vinden om concrete stappen te zetten in het (her)vinden van veerkracht rekening houdend met leeftijd, gezinsdynamiek en wensen.

Soms kan er vergoeding plaatsvinden vanuit het NIK. Ik ben rouw en verliesbegeleider in Noordoost en Zuidoost Nederland binnen het NIK.

Netwerk Integrale Kindzorg.

Als je hoort dat je kind, broer of zus een ongeneeslijke ziekte/aandoening heeft, is er onzekerheid over het nu en straks. Je hebt vragen als: Hoe ondersteun ik mijn kinderen in dit proces? Wat is belangrijk voor ons? Hoe neem ik straks afscheid? Een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider begeleid je en denkt met je mee over allerlei vragen over het leven, ziek zijn en de dood. Ook als de dood nog jaren op zich laat wachten. Deze professionals zijn gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen met een ziek kind. Ook begeleiden zij kinderen die een (ernstig) zieke ouder hebben.

Het ministerie van VWS heeft een subsidie beschikbaar gesteld om gezinnen financieel te ondersteunen als zij gebruik willen maken van deze professionals. Dit kan tijdens het ziekteproces, maar ook na het overlijden. Ook kan een beroep worden gedaan op de impuls wanneer kinderen van ernstig zieke of overleden ouders hulp nodig hebben van een rouw & verliesbegeleider.

Word je als volwassene getroffen door een heftige levensgebeurtenis, dan verwijs ik door naar coach bureau Vanaandacht! zie homepage Home

De begeleiding:

Allereerst vind er een intake gesprek plaats. Tijdens dit gesprek kan je je verhaal kwijt en vragen stellen. Daarna stellen we de hulpvraag vast en spreken we elkaars verwachtingen uit en gaan we samen aan de slag.

(Voor rouw en verlies bij jongeren zie Rouw en verlies bij jongeren)