JCN

Onze kinderen hebben meer van de problemen rond de scheiding meegekregen dan me lief is. Onze oudste dochter wist er geen weg mee en liep vast. Ze keerde in zichzelf en werd gesloten als een oester. Op dat moment hadden wij onvoldoende aansluiting met haar en waren wij bij wijze van spreken de laatste twee personen op aarde die haar konden helpen. Daarnaast hadden we elk onze handen vol aan onze eigen sores. Caroline heeft op een natuurlijke en speelse manier een ingang gevonden om haar te bereiken. Ze is er in geslaagd om haar verder te laten kijken naar haar eigen toekomst en haar laten zien dat zij in staat is de regie te grijpen. Ik heb nu een mondige en sterkere dochter. Ze heeft nog wel moeite met sommige punten maar ze kan die aan en kan er vrij over praten. Ik ben Caroline zeer dankbaar voor haar inzet.