Weduwnaar

In Maart 2023 is mijn vrouw na een lang ziekbed overleden, uiteraard heeft dit veel impact op mijn leven gehad en eigenlijk heeft het dat nog steeds. Ik heb gelukkig een erg leuke baan, bij een geweldige werkgever. Toen duidelijk werd dat mijn vrouw niet lang meer te leven had, werd ik meteen vrijgesteld van werk om mijn vrouw in de laatste periode van haar leven bij te staan. Na haar overlijden nam de afdeling personeelszaken contact met mij op om te vragen hoe het ging en of ik wellicht behoefte had aan professionele begeleiding om het verlies van mijn vrouw te kunnen verwerken. Ik heb dat aanbod met beide handen aangegrepen, omdat het verdriet en de leegte in mijn leven heel erg groot was.

Zo ben ik bij Caroline Muller terechtgekomen. De kracht van Caroline is dat zij mij vanaf het eerste begin heeft duidelijk gemaakt dat er voor rouw geen tijd staat. Waar ik voor mezelf de lat wat dat betreft, zeker in het begin, nogal hoog had gelegd, wist zij met steekhoudende argumenten duidelijk te maken, dat tijd mijn beste vriend zou worden in dit proces. Het was fijn om in een informele sfeer met Caroline te kunnen praten. Gemiddeld heb ik dat 1 x in de 5-6 weken gedaan.

Caroline is een warme persoonlijkheid, ze luistert goed en haar feedback is niet belerend of dwingend. Voor mij hebben de gesprekken met haar opgeleverd dat het verdriet er, ook nu nog, gewoon mag zijn en ook dat genieten van leuke dingen ook “mag”.

Ik ben blij en dankbaar dat Caroline en ik samen dit traject doorlopen hebben, voor mensen die in eenzelfde situatie als ik terechtkomen kan ik de gesprekken met Caroline van harte aanbevelen. Zeker in het begin komt er veel op je af en de gesprekken met Caroline hebben ertoe bijgedragen in mijn geval er rust is gekomen in mijn hart en hoofd.